1

Getting My پژوهش های دانشگاهی To Work

News Discuss 
امین اسماعیلی ادامه داد: در این کشورها دولت ها با تمهید مقدمات مختلف در حوزه قوانین و مقررات، حمایت های مالی و تعرفه ها پشتیبانی های مختلفی را از برنامه های علمی سامان می دهند. وی با بیان اینکه پژوهش های جهاد دانشگاهی دارای چند ویژگی است، افزود: در جهاد http://icwr2009.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story